@ Kind- en gezinscoaching

Kind- en gezinscoaching

Je kind niet begrijpen, er geen contact mee krijgen, jezelf onbegrepen voelen; het kan je als ouder erg machteloos maken. Een professionele spiegel die je je bewust maakt van je eigen rol in de opvoedingsproblemen, kan echter veel zelf bewustzijn opleveren.

Tijdens de één-op-één gesprekken waarin deze problematiek wordt aangepakt, gaat het vooral om inzicht. Inzicht in zowel de rol van jou als ouder als die van het kind. Vrijwel altijd wordt tijdens deze therapiesessies gebruik gemaakt van de zogenoemde Reversiemethode, waarbij de ouders worden teruggebracht naar de rol die ze als kind zelf speelden. Deze methode geeft inzicht in het effect dat de ouders op de kinderen hebben, wat vrijwel gelijk resulteert in een betere communicatie.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ouder als kind zelf pijn heeft ervaren en dit projecteert op het kind, waardoor het dit gedrag overneemt en dus niet zichzelf kan zijn. Door als ouder deze negatieve emoties op te lossen, is de weg vrij voor het kind en mag het voelen wat het voelt zonder onbewust te worden beïnvloed.

Gezinstherapeut JessenZ, gezinstherapie Friesland